Szakterületek

Kártérítés – vagyonkár, gépjárműkár, orvosi műhiba


Személyi sérüléses kártérítés – közlekedési balesetek, munkabalesetek


Szerződési jog – tartási,- életjáradéki,- öröklési,- házassági vagyonjogi szerződések, végrendeletek; szerződések véleményezése


Ingatlanjog – adásvételek lebonyolítása, ajándékozási szerződések, használati megállapodások, bérleti szerződések, földhaszonbérleti,- földhasználati szerződések


Társasági és gazdasági jog – cégalapítás, cégmódosítás, egyesülés, szétválás, kiválás, végelszámolás, felszámolás, továbbá cégek jogi képviseletének teljes körű ellátása


Fogyasztóvédelem – jótállási igények, hibás teljesítési ügyek


Munkajog – munkaviszonyra vonatkozó megállapodások megkötése, módosítása és megszüntetése, munkaügyi vitákban jogi képviselet


Mediáció


Közlekedési bűncselekmények illetve szabálysértések


Közbeszerzés


Jogviták és peres ügyek